question

“To be, or not to be: that is the question”
William Shakespeare, Hamlet

Het lijkt Quasi onmogelijk. Terug naar hoe het vroeger was. En dat ís het ook. Het is een Queeste om in deze tijd het wiel opnieuw uit te vinden om ons te verbinden met de natuur. Daarvoor kun je natuurlijk wel putten uit de kennis van vroeger, maar is het niet realistisch om alles nog eens dunnetjes over te doen. Een nieuwe weg zoeken vraagt om een blik vooruit en daden die ertoe doen.

We leven anno 2020. Het woord Quarantaine is momenteel ‘alive and kicking’ al is het een medische term afkomstig uit het Italiaans uit de tijd van de pestepidemie in de 14e eeuw. Het was letterlijk een kwestie van ‘er zijn’ of ‘er geweest zijn’. In een Quiz mag dit woord het leuk doen, in de alledaagse werkelijkheid is het een situatie waar geen mens zich in wil bevinden. Al heb je dan altijd nog ‘Tussen kunst en Quarantaine’.

En hoe zit het met onze Queen bee ofwel de bijenkoningin? Kan zij zich met haar onderdanen nog staande houden anno 2020? In de krant lees ik dat pesticiden, ‘what’s in a name’, op papier geminderd maar in de praktijk nog steeds kwistig rondgestrooid worden. Ook de mens loopt gevaar en zo adviseert de Gezondheidsraad begin deze maand het kabinet om zo min mogelijk gif te gebruiken i.v.m. mogelijke ziektes aan het zenuwstelsel. De bijen raken er in ieder geval letterlijk, gedesoriënteerd, de weg door kwijt. Als ze al niet het loodje gelegd hebben, of ziek, zwak en misselijk door het leven vliegen. Over de massale sterfte onder olifanten in Botswana sinds begin mei van dit jaar lees ik: “desoriëntatie, moeilijk lopen, schijnbare gedeeltelijke verlamming. In cirkels lopen zonder van richting te kunnen veranderen.” Nu raak ik zelf even de weg kwijt.

Als we niet goed zijn voor onze dieren, vertellen zij ons dat het niet goed zal gaan met ons. Als wij ons geen vragen meer stellen met betrekking tot de dieren zullen de dieren ons voor vragen stellen. En zo zitten we ineens op meerdere fronten toch wel met Questions vergelijkbaar met die uit bovenstaande Quote: Willen we zijn of willen we niet zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *